ข่าวทั้งหมด

   news  ⋅ Mar 28, 2023

   อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงาน (APPLICATION ...

   news  ⋅ Mar 26, 2023

   สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

   news  ⋅ Mar 24, 2023

   ประชุมเชิงปฏิบัติการ

   news  ⋅ Mar 20, 2023

   ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสีฯ ม.1-ม.3 ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กฯ ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ...

   news  ⋅ Feb 7, 2023

   กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ...

   news  ⋅ Jan 27, 2023

   แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   วันครู

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   ทัศนศึกษา

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   เดินทางไกล

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   ค่ายยุวกาชาด

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   ค่ายลูกเสือ

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   ภูลังกาเกมส์

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   พิธีลงนามถวายพระพร

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   พิธีเจริญพระพุทธมนต์

   news  ⋅ Jan 23, 2023

   ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

   news  ⋅ Dec 6, 2022

   ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ...

   news  ⋅ Dec 6, 2022

   วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

   news  ⋅ Dec 6, 2022

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

   news  ⋅ Dec 6, 2022

   วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

   news  ⋅ Dec 6, 2022

   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   news  ⋅ Nov 21, 2022

   เฟื่องฟ้าเกมส์ 2565

   news  ⋅ Nov 21, 2022

   กิจกรรมลอยกระทง

   news  ⋅ Nov 21, 2022

   งานทอดกฐิน วัดรัตนคูหาวราราม

   news  ⋅ Nov 21, 2022

   ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่2

   news  ⋅ Oct 19, 2022

   น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

   news  ⋅ Oct 19, 2022

   งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70

   news  ⋅ Oct 19, 2022

   ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโร...

   news  ⋅ Oct 19, 2022

   นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

   news  ⋅ Jun 30, 2022

   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

   news  ⋅ Jun 30, 2022

   กิจกรรมวันสุนทรภู่

   news  ⋅ Jun 30, 2022

   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   news  ⋅ Jun 30, 2022

   ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ...

   news  ⋅ Jun 30, 2022

   กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

   news  ⋅ Jun 30, 2022

   ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนหลักสูตร PIM

   news  ⋅ Jun 30, 2022

   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีการศึกษา 2565

   news  ⋅ May 20, 2022

   วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปีถ้ำปินว...

   news  ⋅ May 20, 2022

   งานพัฒนาอาคารสถานที่

   news  ⋅ May 20, 2022

   กิจกรรม สพม. พะเยา ดาวกระจาย

   news  ⋅ May 20, 2022

   ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

   news  ⋅ Mar 21, 2022

   To be number one

   news  ⋅ Feb 22, 2022

   รางวัล"เพชรแห่งแผ่นดิน"

   news  ⋅ Feb 22, 2022

   วันตรุษจีน

   news  ⋅ Feb 22, 2022

   พิธียกพระพุทธรูปประดิษฐานบนแท่นลานธรรม

   news  ⋅ Feb 22, 2022

   มอบทุนยากจนพิเศษ

   news  ⋅ Feb 22, 2022

   การนิเทศพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

   news  ⋅ Feb 22, 2022

   โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง

   news  ⋅ Dec 21, 2021

   T.P.K ร่วมใจคลายหนาว

   news  ⋅ Dec 21, 2021

   การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำ...

   news  ⋅ Dec 21, 2021

   ผู้บริหาร โครงการโรงเรียนสุจริต

   news  ⋅ Dec 21, 2021

   น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

   news  ⋅ Dec 21, 2021

   TIKTOK DAY

   news  ⋅ Dec 21, 2021

   แขกแก้วมาเยือน

   news  ⋅ Dec 21, 2021

   T.P.K เด็กดีมีที่เรียน

   news  ⋅ Nov 17, 2021

   เตรียมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

   news  ⋅ Nov 17, 2021

   ประชุมผู้ปกครอง

   news  ⋅ Nov 17, 2021

   นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

   news  ⋅ Nov 17, 2021

   การกำกับ ติดตาม ควบคุมการแพร่ระบาดโคว...

   news  ⋅ Nov 17, 2021

   สัมพันธ์ชุมนุม

   news  ⋅ Nov 4, 2021

   นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

   news  ⋅ Nov 4, 2021

   ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาสร้างบรรยากาศ

   news  ⋅ Nov 4, 2021

   เครือข่ายร่วมมือทางการศึกษา

   news  ⋅ Nov 4, 2021

   เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   สถาบันแห่งการเรียนรู้

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   ชมพู-ขาว ปลอดภัยห่างไกลโควิด

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   อบรมปฏิบัติการ OBECQA

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   ชมพู-ขาว ปลอดภัยห่างไกลโควิด

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   โรงเรียนของชุมชน

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแห...

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   ต้อนรับผู้อำนวยการบรรจบ บุญช่วย

   news  ⋅ Oct 22, 2021

   คนดีศรีถ้ำปิน

   news  ⋅ Oct 20, 2021

   รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

   news  ⋅ Sep 21, 2021

   สถานศึกษาปลอดภัยโควิด-19

   news  ⋅ Sep 21, 2021

   กิจกรรมปฐมนิเทศชาวชมพู-ขาว

   news  ⋅ Sep 2, 2021

   รวมพลังพัฒนาคุณภาพนักเรียน

   news  ⋅ Aug 4, 2021

   เพชรถ้ำปิน

   news  ⋅ Aug 4, 2021

   ชื่นชมและให้กำลังใจกับลูกๆ นักเรียนที...

   news  ⋅ Aug 4, 2021

   ร่วมพิธีทำบุญปล่อยปลา เนื่องในสัปดาห์...

   news  ⋅ Aug 4, 2021

   ถวายเทียนพรรษา โรงเรียนวิถีพุทธ

   news  ⋅ Aug 4, 2021

   นิเทศอาสา เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา

   news  ⋅ Jul 22, 2021

   เยาวชนดีเด่นในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม ...

   news  ⋅ Jul 21, 2021

   มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบ O-...