พิธียกพระพุทธรูปประดิษฐานบนแท่นลานธรรม

จำนวนผู้เข้าชม 480

วันที่ : 22 ก.พ. 2565 (10:03)
รูปภาพประกอบ