เยาวชนดีเด่นในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564

จำนวนผู้เข้าชม 694

ชาวชมพู-ขาว ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ น.ส.อภิสรา อาภรณ์สายรุ้ง ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564

 

วันที่ : 22 ก.ค. 2564 (10:16)
รูปภาพประกอบ