พิธีถวายเทียนพรรษา

จำนวนผู้เข้าชม 213

วันที่ : 04 ส.ค. 2566 (13:50)
รูปภาพประกอบ