ชื่นชมและให้กำลังใจกับลูกๆ นักเรียนที่ใฝ่เรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม 625
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมขอชื่นชมและให้กำลังใจกับลูกๆ นักเรียนที่ใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียน วันนี้ได้มาขออนุญาตใช้สถานที่ของโรงเรียนเพื่อเรียน Online เนื่องจากที่บ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม

 

วันที่ : 04 ส.ค. 2564 (15:11)
รูปภาพประกอบ