ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนผู้เข้าชม 1838
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320301
รหัส Smis 8 หลัก :
  56012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  320301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ถ้ำปินวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thumpinwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านถ้ำ
ตำบล :
  บ้านถ้ำ
อำเภอ :
  ดอกคำใต้
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56120
โทรศัพท์ :
  0-5445-7229
โทรสาร :
  0-5445-7228
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  thumpin@thumpin.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

วันที่ : 15 ก.ค. 2564 (10:11)
รูปภาพประกอบ